Doarpsaginda

 • Algemene ledenvergadering iisferiening Eastermar

 • Vrijdag 07 Februari 2020
 • Aanvang 20:00 uur
 • Eindtijd: 21:00 uur
 • Categorie: Gearkomste feriening

 • ijsbaan.jpg
 • Omschrijving:

  Alle leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van iisferiening Eastermar.

  Agenda

  1. Opening
  2. Notulen A.L.V. winter 2017/2018
  3. Jaarverslag winter 2018/2019
  4. Financieel jaarverslag 2018/2019
  5. Verslag kascommissie
  6. Benoeming nieuw lid kascommissie
  7. Bestuursverkiezing:
      Het bestuur stelt ter benoeming voor dhr. Jelle Lycklema
  8. Activiteiten winter 2019/2020
  9. Rondvraag en sluiting

    • Locatie:
  De Komerk Havengebouw
  Parkeerplaats t.o. Snakkerbuorren
  Eastermar

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen