Burenhulpdienst Lokaal loket

In Eastermar is Lokaal Loket een 'burenhulpdienst'.

Via 06-15626399  of kunt u ons bereiken voor hulpvragen van 9.00 tot 17.00 uur.

Laten we in deze tijden vooral een beetje op elkaar letten in Eastermar!

Lokaal Loket

Alhoewel wij ons best doen om alle informatie zo correct mogelijk te verwerken, is de webredactie van Eastermar.nl niet verantwoordelijk voor eventuele verkeerde informatie op deze website. Dit geldt ook voor de agendagegevens.

Tekst valt onder © www.eastermar.nl. Voor foto's geldt het © Copyright (auteursrecht) van de maker. De maker geeft bij het insturen automatisch het recht van de webredactie om de betreffende foto's op www.eastermar.nl te publiceren, evt. met naam of bronvermelding.

De redactie heeft het recht reacties, eastermerk- en gastenboek-items te verwijderen. Dit geldt ook voor ingezonden e-mailberichten.

Bij het samenstellen en publiceren van berichten op deze site worden de spelregels/redactieprotocol in acht genomen welke zijn opgesteld in samenwerking met een aantal dorpsbewoners. Deze groep Eastermarders is representatief voor heel Eastermar.

Voor Eastermar.nl is een privacy-eastermar-2018.pdf opgesteld, in overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Versturen van foto's naar de redactie

Let op dat ingestuurde foto's geen auteursrechtelijke problemen opleveren. Mocht dit wel gebeuren dan wordt de evt. geldelijke boete verhaald op de persoon die de foto heeft ingestuurd!

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen