image040

De Koriander

Enkele jaren geleden kwam tijdens een receptie in Burgum ter sprake dat Eastermar toch wel het mooiste dorpje is van de gemeente Tytjerksteradiel. De nieuwe burgemeester, dhr. Polderman, kon dit beamen, omdat hij kort daarvoor in zo’n leuke antiekwinkel was geweest; “De Koriander” in Eastermar.
In 1870 was hier de bakkerij van bakker Beima. Zijn zoon Elte Martens Beima, voelde echter meer voor rekensommen dan voor zoete broodjes bakken.Door zelfstudie en lessen van de plaatselijke dominee heeft hij het ver geschopt. Als museumconservator en sterrenkundige heeft hij naam gemaakt, wat nog blijkt uit het feit dat deze straat naar hem genoemd is.
Na de Beima’s komt de zaak in handen van broodbakker Elle Jacob Ellens. Naast de bakkerij met winkel had hij een handel in vlas. Dit werd gebruikt door wevers die er zelf geen voorraden op na konden houden.
Alsof hij daarmee niet genoeg om handen had dreef hij nog handel in eikenschors, wat weer gebruikt werd door leerlooiers. Dat deze bakker, annex koopman, over handelsgeest beschikte blijkt uit de grote Agrarische Winkel bij het Margrietkanaal op Schuilenburg waar zijn naam aan verbonden is.
Diverse bakkers volgen Ellens op. Onder hen bakker Bentveld die, nadat de zaak in 1910 afbrandt, in 1915 de deegrol ter hand neemt. In 1920 volgt zijn zoon Jacob Bentveld hem op en legt zich toe op koek en banket; maar is daarmee de laatste bakker op deze plek.
Na Bentveld komt Pieter Hamstra hier om het ijzer heet smeden, en een handel in tractoren op te zetten. Dan koopt Rinze Veltman de zaak en vestigt er een winkel in electriciteitswaren. Daarbij verplaatst hij de benzinepomp van It Breed naar zijn nieuwe onderkomen. Sietze Hollema neemt het bedrijf van hem over. Zijn installatie bedrijf wordt te groot voor deze plek en het bedrijf wordt verplaatst naar de GroteHornstweg. Weer staat de winkel leeg; en nu is het Kapsalon Piekfijn die hier een aantal jaren klanten tevreden stelt. In 1994 vestigen Klaas en Jeanette Poelstra hier hun Antiekzaak “ De Koriander”.

Update 2021: het pand is nu alleen woonhuis.

Ek nijsgjirrich: