image048

Een strohoedenfabrikant,een veldwachter, een handelaar in varkens……en in 1915 Rinze Veltman, die bij de ingang van de Koemarkt een grote loods liet bouwen waarin hij bussen parkeerde die hij gebruikte voor zijn busdienst naar Leeuwarden. Deze Rinze Veltman zette een benzinepomp voor de zaak (welke later verplaatst werd naar no. 17, waar nu “ De Koriander “ is). Dit leidde vanzelfsprekend tot geharrewar met zijn overbuurman Geert Smeding van no. 28, die immers een soortgelijk bedrijf met bussen en pomp op poten had gezet. Zoon Roel, oftewel “Roel Bus”, heeft samen met Paulusma uit De Tike, bussen ingezet voor georganiseerde dagtochten, waarvan met name door vrouwenverenigingen veel gebruik werd gemaakt. In 1956 moet het oude pand wijken voor een nieuw huis, dat nu woonhuis is zonder bedrijfsbestemming.

Ek nijsgjirrich: