image030

Rond 1800 werd hier in wat eens een dubbel woonhuis was, een wagenmakerij annex kuiperij gevestigd, terwijl de andere helft van het pand bewoond bleef. Ook dit pand zag bewoners van allerlei pluimage komen en gaan, vrachtrijders, broodventers, boekhouders en winkeliers.

Van 1915 tot 1940 hadden Jan Osinga en zijn zuster Janke hier een manufacturenzaak waar ze overigens ook boeken, schriften en schrijfgerei verkochten.

Tussen 1940 en 1954 verkocht Piet Horjus hier zijn negotie die bestond uit  “lapkes” en drogisterijwaren. Dan bemant Hielke Fokkinga  de winkel totdat hij verhuist naar no 70. Vervolgens verschijnen Jantsje en Elle Hoekstra achter de toonbank temidden van hun “kopkes en pantsjes”. Klanten lopen bij hen, en later tot 1993 bij Klaas en Wieke Hamstra, in en uit. Als in 1993 Jan en Jeike Hoek het pand kopen, gaat de toonbank eruit en is het bedoeld om er te wonen.

Ek nijsgjirrich: