image026

Wie zich rond 1830 schoenen kon veroorloven kon op deze plaats terecht voor nieuwe zolen en hakken. Zeker honderd jaar achtereen blijft hier de schoenmaker bij zijn leest totdat het een smidse wordt en onder andere Piet Hamstra (Pietsmid) rond 1933 zich gaat toeleggen op een heel ander soort schoeisel: Het smeden van hoefijzers en hoepels voor wagenwielen. Als mal voor deze hoepels gebruikte hij de grote molensteen die nu nog in de steeg ligt. Hij was een zeer bekwaam hoefsmid en gaf  anderen daarin ook les. Behalve dit smidswerk repareerde hij ook rijwielen, getuige de advertentie. Later verhuist hij met zijn hele handel  naar  no. 17.

Zijn opvolger in dit pand is Ruurd Boonstra die hier een groentehandel begint. Ze verruilen de zaak met Feike Hamstra van het Wâltsje, die hier de groentezaak voortzet. Als ook deze groenteman met zijn bloemkolen, aardappelen en bonen zijn heil zoekt in E.M.Beimastraat 53 staat het pand te koop.
Freek de Jonge laat zijn oog er met welgevallen op rusten en wil het pand graag kopen met de bedoeling hier een “huis van plezier” van te maken in de positieve betekenis van het woord. Hij zocht een ruimte om zijn muzikale talenten te oefenen. Helaas liet de gemeente dit niet toe. Wel mag de familie van Dekken er een schoenenwinkel beginnen  en herhaalt zich de geschiedenis. Tot 1990 konden de Eastermarders die niet op klompen lopen hier terecht voor goed schoeisel.

image024

 

Ek nijsgjirrich: