bedsket

’t Bedsket 

Kuipers, wagenmakers, voerlui en rond 1900 Ieme Boomsma, die met een bodekar naar Drachten en Dokkum rijdt, terwijl zijn vrouw, Neeltje Spinder, in het winkeltje met kruidenierswaren de klanten bedient. Waar nu het atelier is, stalde Ieme de bodekar. Daarachter was de paardenstal. Het oostelijke deel van het pand, dat in z’n geheel uit twee afzonderlijke huizen bestaat en meerdere gezinnen met hun handel heeft geherbergd, wordt verkocht aan Fokke Bousma, die er heel wat in verspijkerd heeft.
Het oostelijke deel dient tot op heden als woning.

Update 2021: In het westelijke gedeelte van het pand is nu een schoonheidssalon gevestigd.

Update Koert Boomsma. Leek maart 2023:

In uw verhaal over het pand E.M. Beimastrjitte 57 in Eastermar staat dat Ieme Boomsma en Neeltje Spinder daar woonden rond 1900. Ik zou dit graag iets nader willen specificeren namelijk vanaf rond 1921. Ieme is in 1895 geboren in Opende gem. Grootegast en is in 1921  met Neeltje in het gemeentehuis in Buitenpost. Ieme en Neeltje woonden volgens de huwelijksakte in Harkema Opeinde. Ze hebben tot Ieme's overlijden in 1976 altijd in Eastermar gewoond. 
Rond 1900 is dan voor het wonen in Eastermar een beetje rekbaar begrip.

 
 

 

Ek nijsgjirrich: