image022

De Vierschaar

Dit huis staat al van oudsher bekend onder de naam ‘De Vierschaar, terwijl oudere bronnen ook de naam “Het Gerechtshuis” vermelden.“De Vierschaar” was van oudsher de plaats waar de Grietman (rechter) met zijn raadsheren bijeen kwam om recht te spreken in criminele en civiele zaken.
In de voorgevel van dit pand geven de ankers in de schoorsteen het jaar 1769 aan. Een  pand met een eeuwenoude historie dat heel wat verhalen zou kunnen vertellen. Het heeft heel wat bewoners geherbergd; edellieden timmerlieden, bakkers, geneesheren, boeren………Lange tijd is het een voornaam boerenbedrijf geweest, waarvan de grote achterliggende schuur  nu nog getuige is. In 1960,  wanneer het pand  al ruim twintig jaar in bezit is van  familie de Jong, komt er door de dorpsvernieuwing, waarbij een weg achter deze huizen en dus dwars door hun land wordt gelegd,  een eind aan deze bestemming. De eigenaar werd gedwongen het pand te verkopen en sinds die tijd is het in gebruik als recreatie-, en later permanente woning.
In de jaren ’70 heeft zelfs Doede Veeman er met zijn partner gewoond. Midden 2000 werd het door de dokter opgekocht die hier zijn praktijk en apotheek in vestigt.

Update 2021: De huisarts en zijn gezin woont er nog altijd maar de artsenpraktijk en apotheek zijn verhuist naar de voormalige Gereformeerde kerk, dat omgebouwd is tot gezondheidscentrum it BetterSkip.

Ek nijsgjirrich: