image016

Heel lang geleden woonde hier een chirurgijn, die het pand ernaast, no. 32, als koetshuis gebruikte. Het koetshuis had aan de voorkant grote deuren. Aan de achterkant woonde de koetsier met zijn gezin.
Het huis heeft afwisselend, heelmeesters en schoolmeesters gekend totdat het in 1902 gekocht werd door Rienk Jans van Koten. Hij kon het bakkersvak vanwege zijn slechte gezondheid niet meer uitvoeren en zag brood in een bestaan als postkantoorhouder. Later werd het postkantoor verbouwd en verhuurd als woonhuis (no 34).
Na hem heeft het pand diverse bestemmingen gekend en wordt het koetshuis apart bewoond, terwijl er rond 1934 nog een garen en bandwinkeltje is. In 1928 begint Roelof Groenewoud een vrachtrijderij op no. 36.Tot 1965 is hij met zijn vrachtjes op pad. Zo brengt hij voor de “aaisikers” de “ljippe-aaien” naar de poelier in de stad, en neemt hij op dinsdag vuile boorden mee naar Leeuwarden om ze vrijdags gewassen en gesteven weer in Eastermar af te leveren.
Enige tijd was hier de speelgoedwinkel "Houtjebezig" gevestigd samen met het VVV. Kort geleden werd er door een volgende eigenaar een sneupwinkeltje met een flink uit de hand gelopen verzameling antiek en curiosa geopend.

Reactie van een bezoeker (jan. 2002) op deze pagina:

Beste redactie, Links op de foto is inderdaad het huis waar mijn pake Roelof Groenewoud en mijn heit Ids Groenewoud in gewoond hebben en waarin ik in 1967 geboren ben. Daarnaast staat het voormalige koetshuis waar mijn vroegere oppas Ietje Bouius en haar ouders in woonden! Jullie hebben trouwens een geweldig leuke en informatieve site, wat zeker voor de oud-inwoners van Eastermar een bron van informatie over het verleden en heden is, aangezien Eastermar altijd een beetje speciaal blijft. Zelf ben ik in 1989 naar Gorinchem verhuisd voor mijn werk en ben ik in 1990 getrouwd met Esther Sels, in 1991 zijn we gaan wonen in Oosterhout in Noord-Brabant en hebben aldaar in 1993 een zoontje gekregen, Sander. In 1997 kon ik een baan krijgen in Friesland, waarna we terug gegaan zijn naar Friesland, we wonen nu in Buitenpost, maar Eastermar blijft trekken. Zo heb ik het vaak met mijn heit over de geschiedenis en zijn we bezig met de genealogie van onze familie. Inmiddels zijn we van de kant van mijn beppes Sjoukje Idsges (Groenewoud) De Vries en Romkje Oenes (de Jong) Bakker al gevorderd tot de 18e generatie, en het bleek dat onze voorouders met enkele uitschieters ertussen al vanaf ± 1600 in Oostermeer wonen. We zijn nu gevorderd tot Gab(b)e Jansz. overleden te Oostermeer in 1616 en krijgen binnenkort nog meer gegevens. (de stamboom van Groenewoud is voor ca. 1800 te vinden in Duitsland en dus niet interessant voor Eastermarders) Indien iemand hierover meer informatie heeft of zelf vragen wil stellen, dan kan dit via mijn Heit (E.M. Beimastrjitte 25) of via mijn e-mail r.groenewoud@planet.nl

Met vriendelijke groeten, Roelof Jan Groenewoud

Ek nijsgjirrich: