“Een backery met backhuys, benevens ene coopmanswinkel” zo wordt het omstreeks 1720 genoemd. Generaties bakkers hebben hier de ovens warm gestookt. Een van deze bakkers had blijkbaar zo weinig klandizie, dat hij in zijn etalage vermeldde: “Vandaag voor 10 cent verkocht.”
Aan het begin van de vorige eeuw is het kleermaker Meijer die het pand overneemt, en hier zijn beroep uitoefent. Hij neemt een weesjongen in dienst om hem het edele kleermakersvak bij te brengen. Deze laatste heeft wellicht zijn vak elders uitgeoefend want na Meyer kent dit pand nog veel bewoners, maar geen kleermakers meer.

 

Ek nijsgjirrich: