image042

's Lands Welvaren

Waar men zo’n 300 jaar geleden al terecht kon voor een hartversterking schenkt Floor, de herbergier van ’s Lands Welvaren, u graag een glas Eastermarder bier. In 1987 kochten  Floor en Antsje Schoenmaker de herberg om er net als hun talloze voorgangers de tapperij voort te zetten.
Ooit had de Vierschaar, het oude pand recht tegenover deze herberg, ook een tapvergunning om tijdens feesten en jaarmarkten wat te schenken.De kastelein van ’s Lands Welvaren toog tijdens zo’n feestdag met een dubbeltje naar de overkant en liet zich daar een glaasje inschenken. Nadat hij deze  achterover had geslagen  zocht hij zijn eigen toog weer op. Even later kwam de eigenaar van ‘De Vierschaar” bij hem aan de tap en bestelde een borrel die hij betaalde met… datzelfde dubbeltje. Zo ging dat de hele dag door. Tegen het vallen van de avond verzuchtte de kastelein: “Nou bin ik dronken fan ien dûbeltsje!”

Update 2021: Na verkoop heet het pand nu Herbergh de Parel.

Ek nijsgjirrich: