image006

Nu is dit een woonhuis, maar honderd jaar geleden werd een van de kleine achterkamertjes gebruikt door een koperslager. Rond 1930 vestigde zich hier een kapper die zijn klanten ook in een van de kleine achterkamertjes ontving om hen te knippen of te scheren, overeenkomstig de wens. In dit pand woonde onder andere Jouke Boorsma met zijn gezin. Ze hadden er een kruidenierswinkel en veehouderij.
In de jaren ’40 – ’45 heeft Adrianus Lourens Veerman hier zijn kantoor. Als kassier van de Boerenleenbank zit hij achter een tafeltje waarop oorlogsgeld opgestapeld ligt. Bang voor een overval hoefde hij niet te zijn. Er was geld in overvloed maar men kon er zo weinig mee. Daarbij schrikte de straf voor een dergelijk vergrijp –onherroepelijke deportatie- de mensen bij voorbaat af.
Het huis heeft nadien nog ruimte geboden aan het vee van de firma Brada, waarbij het achterhuis werd ingericht als schaftlokaal voor het personeel. Met de dorpsvernieuwing in de jaren tachtig heeft dit huis een opknapbeurt gekregen en kon weer als woning gebruikt worden.

 

Ek nijsgjirrich: