It liket de gewoanste saak fan de wrâld, alle moannen wer in tsjokke doarpskrante yn 'e bus. Mar dat is it net. It docht bliken dat dit ien fan de lêste BREEDút-en is. Noch ien, miskien twa kear en dan is it gebeurd. Ferhipte spitich mar miskien komt der in 'trochstart'.

Hawar, no noch mar even genietsje en gau delhelje. Op side 1 fine jo de útlis wêrom't de BREEDút ophâlde sil te bestean.

cover-breedut2014

 

 

Ek nijsgjirrich: