It oktobernûmer fan BREEDút mei û.o.:

* in oprop oer evakuees yn 1945;

* yn 'e fitrine - de famylje Couperus fan 'e Boerestreek;

* 125 jier kristlik ûnderwiis yn Eastermar;

* 2 gearkomsten fan Doarpsbelang en

* 3 grypspuiten fan dokter.

Gau delhelje dy krante !

 

 

Ek nijsgjirrich: