De juny-edysje fan doarpskrante BREEDút kin yn PDF-formaat 'delhelle' wurde: breedut-2008-06
Yn dizze edysje ûnder oare:

  • Yn 'e Fitrine: Teikje Hietkamp
  • De klivia fan Ineke
  • Atsie's katteperikels
  • Fûgelleed
  • Programma doarpsfeest
  • en noch folle mear...

Foar de Doarpskrante is der in simmerstop yn july en augustus.

Foarside-BREEDut-2008.jpg

Ek nijsgjirrich: