Ut namme fan de redaksje fan de BREEDút goeie Krystdagen, in moai 2013 en in protte lêswille mei dizze lêste doarpskrante fan 2012 tawinske!

Delhelje de BREEDút fan desimber.

breedut-omslag2012

Ek nijsgjirrich: