Noch mar ien moanne, it is hast safier, Eastermar kin begjinne mei ôftellen: in spesjale edysje fan it doarpsfeest want it bestiet mar leafst 50 jier!

Om in de stimming te kommen in tal foto's fan 20 jier lyn, fan it doarpsfeest fan 2003. Gjin feesttinte op 'e Komerk mar ticht byinoar oppakt yn 'e loads. It stie blau fan 'e reek.
De spultsjes op freed,  de hynstemerk, de diskemerk, dy binne fal alle tiden.

Klik hjir foar de foto's fan it doarpsfeest 2003.

spultsjes doarpsfeest 2003

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: