Het pakhuis

Mijn naam is Edsger Boorsma, en ben de oudste zoon van Jouke Edsgers Boorsma en Grietje Adrianus Veerman die in de jaren 1930-37 in het huis woonden met de gevelsteen (ik geloof met het jaar 1768), naast het hotel Meerzicht. Wij zijn in 1937 van Oostermeer naar Limburg verhuist, dat was mijn eerste emigratie. Mij tweede emigratie was in 1954 naar Winnipeg, Canada.

Wij kwamen regelmatig op vacantie bijna ieder jaar bij Pake en Beppe, Janus en Meliene Veerman. Pake was toender tijd kassier van de Boerenleenbank, meelkoopman en boer. Ik ben nog een klein jaartje op school geweest in Oostermeer, de School met de Bijbel, en zat in de klas van juffrouw Broekema. Ik ben op 7 April jarig en in die tijd moest men 6 jaar zijn voor het schooljaar begon op 1 April, zo ik liep nog een jaar rond en was bijna zeven jaar toen ik in de eerste klas kwam. De eerste pech volgde een tweede, want toen wij in December naar Limburg verhuisden, waar het schooljaar in September begon, moest ik de eerste klas weer door maken, en heb dus een goede basis gekregen om over de eerste klas zestien maanden te doen.

Het is dus 63 jaren geleden dat ik Oostermeer verliet, maar heb er nog heel veel herinneringen aan. Thuis werd veel gepraat over Oostermeer, want Heit was een echte Eastermarder, en alle mensen kwamen van tijd tot tijd op tafel. Zelfs de Kollummer krant werd regelmatig en voor jaren gelezen. Namen die mij nog herinneringen op brengen zijn bijvoorbeeld, Tjalling Bosma een vriend waar ik toender tijd veel mee omging. Japik Veeland (die ik vorig jaar nog in Winsum heb getroffen maar die mij niet meer kende, noch herinnerde ) die bij mij in de klas zat en die toen TB had en thuis in een kamertje lag. Zelfs de optocht van het Oranjefeest (waarschijlijk 31 Augustus) ging speciaal bij hem voor de deur langs. Dan waren de kinderen van Bareld Hoogsteen die met mij naar school liepen (Wiebe, Arend en Boukje geloof ik). Deze zijn ook in Winnipeg beland en later naar Ontario verhuist. Bareld heb ik nog een keer getroffen op een Classis vergadering, maar verder geen contact mee gehad.

Andere herinneringen zijn dat ik met Pake mee ging om meel te bezorgen bij de boeren. Dan kwam ik in de vacantie veel bij de bakker Omke Ebe Veerman, en zoon Kobus die mij dan mee nam in de auto brood bezorgen. Wij woonden naast het pakhuis van de melkfabriek en als de "controleurs" kwamen die de kazen moeten testen, zorgde ik vaak dat ik daar binnen stapte en stukjes kaas at die hun als monster er uit de kazen hadden getrokken. Ook bij de melkfabriek zelf kregen we als jongens stukjes kaas die uitgeperst werden uit de kaastonnetjes, en daar visten wij dan mee. Ja bij de melkfabriek, waar het afval water in de Lits werd geloost, was het goed vissen. Dan was er het "Theehuis" aan de zuid-oost kant van het Bergumermeer, waar we met hartelust konden pootjebaden en zwemmen. Dat is er geloof ik al jaren niet meer.

Wel dat zijn dan een paar herinneringen over Eastermar.

E. Boorsma
Wiinipeg, Canada
e-mail: eboorsma@escape.ca

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: