Een bijzondere bijdrage tot de geschiedenis van Eastermar.

DE GELASTERDE ONSCHULD

Het opmerkelijke leven van Jonkvrouw Maijke Tania Wijmstra Feenstra Roula van Radbodes en haar laatste rustplaats in Eastermar

'Soodra als ik een huisje met een paar kamers en een lapje tuin er achter krijgen kan te huur, dan koom ik aanstonds te Oostermeer te wonen, of als ik een kamer bij de haven op het steê daar grootvaders baas Teio Feenstra gewoond heeft, krijgen kan, dan koom ik nog eerder te Oostermeer te wonen '

Een merkwaardige vrouw, deze Maijke. Zij noemde zich jonkvrouw omdat zij meende af te stammen van de Friese koning Radboud uit de 7e/8e eeuw. Maijke werd geboren in 1775, was erg rijk via een uit erfenissen verkregen vermogen, werd onder curatele gesteld en liet enkele documenten na waaruit blijkt dat ze last had van roddel en achterklap, ja zelfs mishandeld werd.

Ze voelde zich verwant met Eastermar, het dorp waar haar familie van vaderszijde vandaan kwam en waar ze in 1844 begraven werd.

Wie was deze Maijke precies?

Aan de hand van archiefstukken wordt haar levensverhaal door Elle Bosma verteld. Hiermee is een intrigerend stukje 'petite histoire' tot stand gekomen, een boeiende bijdrage aan de dorpsgeschiedenis van Eastermar.

156 pp., hard kaft, prijs € 20,-. Gedurende korte tijd is een exemplaar af te halen bij Ids Groenewoud, E.M. Beimastrjitte 25, tel. 0512-471675, e-mail igroenewoud@planet.nl.

Neem gepast geld mee. Het boek is ook te bestellen via www.pro-book.nl/boekwinkel, excl. verzendkosten.

Maijke's grote en zware grafsteen (200x70x15), die zij al voor haar dood had laten maken, lag altijd voor de oude toren op het kerkhof in Eastermar. De steen raakte zoek, maar is inmiddels teruggevonden.

Die steen, met een uiterst merkwaardige tekst, ligt op dit moment in de schuur van de boerderij 'De Grote Hornst', de heer Auke de Jong, Swartewei 2 in Eastermar. Er zijn plannen om tot restauratie van de steen te komen.

Op HEMELVAARTSDAG donderdag 25 mei a.s is de steen voor iedere belangstellende te bezichtigen.

Verdere toelichting over Maijke Tania Wijmstra Feenstra is dan beschikbaar. Ook kan dan het boek 'De Gelasterde Onschuld'; voor € 20,- gekocht worden.

Torenlaan 11 It Heechsan

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: