Twa jier lang gjin doarpsfeest, hynste- en diskemerk. Eastermar sjocht dêrom ochsa út nei it lêste wykein fan juny, wannear't alles wer âlderwetsk los kin.
Om alfêst yn de stimming te kommen bringe wy in film oer de hynstemerk fan 2004 foar it fuotljocht. It sfearke, de hynders en oare bisten, de tekene koppen fan eartiids; prachtich om ris wer te sjen.

hynstemerk2004 eastermar

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: