Op 1e Kerstdag om 21.00 uur op Nederland 2 brengt het bekende programma ‘Andere Tijden’ een special uit onder de naam ‘Van Doarp en Durp’. In deze special wordt onder andere aandacht besteed aan het leven in en om Eastermar. Het team van 'Andere Tijden' heeft de afgelopen maanden hierin intensief samengewerkt met Tabe van Dekken uit de E.M. Beimastrjitte voor het verzamelen van oud archiefbeeldmateriaal.

De archiefspecial van Andere Tijden is opgebouwd uit beelden uit meer dan honderd dorpsfilms ; ‘Van Doarp en Durp’ brengt het dorpsleven van de periode van vlak na de oorlog tot eind jaren zestig in beeld. Het zijn de jaren waarin het verenigingsleven en de middenstand bloeiden in de Nederlandse dorpen. De beelden worden aangevuld door herinneringen van twee vrouwen: de moeder en schoonmoeder van regisseuse Femke Veltman. Zij zijn opgegroeid in respectievelijk het protestantse Eastermar in Friesland en een katholiek dorp in het zuiden van Nederland. Hun herinneringen verschillen op veel punten, maar hebben tegelijkertijd veel overeenkomsten. De Harmonie en de Kerk blijken voor beide dorpen het middelpunt te vormen. Uiteraard komen de Kerk en de Harmonie in de special aan bod, maar ook de melkboer, het bokkie springen en het slachten van een varken op het eigen erf worden getoond.

De special stopt op het moment dat er grote verandering in dorpen gaan plaatsvinden. Vanaf eind jaren zestig, begin jaren zeventig vindt er op het Nederlandse platteland een verandering plaats die Geert Mak in zijn boek Hoe God verdween uit Jorwerd de ‘stille revolutie’ noemt. Het dorp, dat eens het centrum van het leven van de dorpsbewoners vormde, wordt opener.

In ‘Van Doarp en Durp’ wordt het voorbije dorpsleven in zijn volle glorie getoond: de bakkersknecht op zijn fiets, een dorp dat uitloopt voor een middenstandsfeest en jong en oud die samen dansen op de jaarlijkse kermis.
Voor meer informatie , zie de websites www.anderetijden.nl en
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2011-2012/Van-Doarp-en-Durp.html

'Andere Tijden'brengt ook een DVD uit van deze special en deze is te bestellen via Tabe van Dekken : t.vandekken@hetnet.nl

 

andere tijden

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: