Adverteren op www.eastermar.nl

Een site die veel bezoekers trekt is eveneens interessant voor adverteerders. Eastermar is een goed bezochte site met dagelijks gemiddeld tussen de 200 en 400 unieke bezoekers per dag. (De statistieken zijn op te vragen.) Veel Eastermarders checken dagelijks de site op nieuwe berichten.

Per 1 mei 2009 is de Ondernemers Vereniging Eastermar (OVE) de hoofdsponsor van www.eastermar.nl. Met de OVE is overeengekomen dat alleen leden van de OVE het recht hebben om te adverteren en bedrijfsnieuws in te sturen op eastermar.nl. Hiermee wordt er een platform gecreëerd voor het bedrijfsleven in en om Eastermar.
Ook de bedrijven-adressenlijst maakt gebruik van het ledenbestand van de OVE.
Bent u OVE lid en wilt u graag een advertentie plaatsen, dan kunt u informatie over de mogelijkheden en de kosten opvragen bij via .

De sponsoring komt ten goede aan www.eastermar.nl. Hier betalen wij o.a. de techniek, de hosting, software en andere onkosten mee.

Regeling 'Kleine' Ondernemers' (RKO)

In en om Eastermar zijn een aantal ondernemers waarvan het bedrijf geen hoofdactiviteit is en daarom een lidmaatschap van de OVE niet aan de orde is. Per maart 2013 is er de mogelijkheid gecreëerd om voor deze 'kleine' ondernemers  een nieuwsartikeltje te kunnen plaatsen. De regeling is simpel: het eerste nieuwsartikeltje is gratis, daarna zijn de kosten € 5,-- per keer. U kunt maximaal 4 keer per jaar van deze regeling gebruik maken.

U kunt de kosten van elk geplaatst artikel (€ 5,--) overmaken op rek.nr.  NL 15 RABO 0145 1823 04  T.N.V  G. Zandstra - Tadema o.v.v. 'artikel RKO' + titel van het artikel.


Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe